Comet inställningar

remoteassistancebuttonse_189 teknisk_std_0100_87870_211


Här hittar du instruktioner för installering av olika drivrutiner för laddning av Comet- parkeringsdosan. Välj det system som passar dig och följ sedan instruktionerna

0 Installera drivrutin för Windows XP / Vista (32 bit)

 windows_xp_copy_70 windows_vista_logo_copy_70
0 Installera drivrutin för Windows XP / Vista (64 bit)  
 Installera drivrutin för Windows 7 (32/64 bit)

 rightarrow_16Installera druvrutin för Windows 8 (32/64 bit)

Observera att Windows 7 och 8 har samma drivrutin!
windows8_75
0 Installera Add-On för Mozilla Firefox firefox_logo_90
0 Installera Add-On för Google Chrome chrome_logo_copy_100

0 Uppdatera Cometens klocka och inställningar

 

 

0 Läs Cometens parkeringsdetaljer

 

 

Om du ska avläsa dina senaste parkeringar välj filen "Läs Cometens parkeringdetaljer" och följ anvisningarna. De senaste 20 parkeringarna finns lagrade i systemet.

Om din Comets klocka går fel av någon anledning, välj länken "Uppdatera Cometens klocka och inställningar" och följ därefter anvisningarna och kontrollera att din Comet fått rätt tid efter denna klockjusterng.

Om du fått en parkeringsbot och vill överklaga den till parkeringsmyndigheten, behöver du kontrollera parkeringarna du gjort med din Comet snarast. Denna kontroll kan du utför med länken "Läs Cometens parkeringsdetaljer".